Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

  • Roszczenia pracowników;
  • Roszczenia pracodawców;
  • Ustalanie stosunku pracy;
  • Opinie w zakresie problematyki prawa pracy;
  • Roszczenia emerytalne, zdrowotne w stosunku do ZUS;