Prawo karne

  • Obrona w procesie karnym;
  • Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i subsydiarnych;
  • Doradztwo prawne w zakresie spraw karnych;
  • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w związku z postępowaniami karnymi i wykonywaniem kar;