Obsługa podmiotów gospodarczych

  • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych w tym
  • konstruowanie i opiniowanie umów, Udział w negocjacjach;
  • Obsługa rejestrowa spółek handlowych i innych przedsiębiorców;
  • Rejestracja znaków towarowych;
  • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
  • Windykacja przedsądowa i sądowa;
  • Zabezpieczenia roszczeń;