Prawo autorskie i własność intelektualna

  • Umowy licencyjne;
  • Umowy o przeniesienie praw autorskich;
  • Opiniowanie zakresu dozwolonego użytku i innych zagadnień;
  • Spory o naruszenie praw autorskich;